การดูแลรักษาหินอ่อน

ระบบการบำรุงรักษาพื้นหินอ่อน Marble Care System
ระบบการบำรุงรักษาหินอ่อนที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มี 2 ระบบ คือ

 1. ระบบการเคลือบเงาด้วยแวกซ์สูตรน้ำ
 2. การบำรุงรักษาด้วยระบบคริสตัลไลเซชั่น

การบำรุงรักษาหินอ่อนด้วยระบบคริสตัลไลเซชั่น Marble Crystallization System
ระบบคริสตัลไร้เซชั่น คือการทำปฏิกริยาทางเคมีระหว่างน้ำยากับแคลเซี่ยมคาร์บอนเนตที่มีอยู่ในเนื้อหินอ่อนตามธรรมชาติจนเกิดเป็นผลึกใสแวววาวขึ้นมา โดยมีแรงขัดสีเป็นตัวช่วย

องค์ประกอบหลักที่สำคัญ 3 ประการ ในการบำรุงรักษาหินอ่อนด้วย ระบบคริสตัลไลเซชั่นคือ

 1. เคมีภัณฑ์ Chemical
 2. อุปกรณ์ และ เครื่องทำความสะอาด Equipment & Machine
 3. วิธีการ Method

เคมีภัณฑ์ (Chemical)

 • ผงสร้างผลึก
 • น้ำยาดันฝุ่น 
 • น้ำยาเช็ดพื้นประจำวัน 
 • น้ำยาบำรุงรักษาประจำสัปดาห์ 
 • น้ำยาปั่นเงาฟื้นฟูสภาพหิน

อุปกรณ์และเครื่องทำความสะอาด Equipment & Machine

เครื่องขัดพื้น, เครื่องปั่นเงา, เครื่องดูดน้ำ, แผ่นขัด, ถังบีบม็อป, ไม้ม็อป, กระบอกฉีด,
ถ้วยตวง, ถังน้ำ, ป้ายเตือน เป็นต้น

วิธีการทำระบบคริสตัลไลเซชั่น มีขั้นตอนดังนี้

 1. การสร้างผลึก
 2. การบำรุงรักษาประจำวัน
 3. การบำรุงรักษาประจำสัปดาห์
 4. การดูแลฟื้นฟูสภาพหิน

ก่อนสร้างผลึก สำหรับพื้นที่ขาดการดูแลมานาน เก่าหมองมากๆ ถ้าต้องการให้ผิวของพื้นหินอ่อนเรียบเนียนยิ่งขึ้น ควรใช้แผ่นขัดชนิดไดมอนด์ เพื่อปรับผิวหน้าก่อนทำการคริสตัลไลเซชั่น

วิธีการปรับผิวหน้าด้วยแผ่นขัดชนิดไดมอนด์

 1. ขัดล้างหินอ่อนให้สะอาด
 2. จัดเตรียมแผ่นขัดชนิดไดมอนด์ให้พร้อม
 3. ใช้เครื่องขัดพื้นรอบต่ำกับแผ่นขัดชนิดไดมอนด์ ขัดกับน้ำเปล่าให้ให้พื้นเปียกตลอดเวลา โดยปั่นประมาณ 5 นาที/1-2 ต.ร.ม
 4. เก็บคราบน้ำออกจากพื้นด้วยการใช้เครื่องดูดน้ำ 
 5. เช็ดตามด้วยน้ำสะอาด
 6. ปล่อยให้พื้นแห้งสนิท

ในกรณีที่พื้นอยู่ในสภาพที่ไม่ต้องปรับผิวหน้า

 1. ขัดล้างพื้นหินอ่อนให้สะอาด และ ใช้เครื่องดูดน้ำเก็บคราบน้ำออกให้หมด
 2. เช็ดตามด้ายน้ำสะอาด
 3. ปล่อยให้พื้นแห้งสนิท

การสร้างผลึก การสร้างผลึกสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

 1. ระบบเปียก (Wet Method) ต้องคอยหล่อน้ำตลอดเวลา แรงเสียดทานของเครื่องจะน้อย ใช้เครื่องดูดน้ำ ต้องคอยจับเวลา
 2. ระบบแห้ง (Dry Method) ไม่ต้องคอยเติมน้ำ แรงเสียดทานของเครื่องมีมาก ต้องใช้เครื่องรอบต่ำที่มีคุณภาพ ไม่ต้องใช้เครื่องดูดน้ำ ไม่ต้องคอยจับเวลา

อัตราส่วนผสมผงสร้างผลึก

 1. ระบบปั่นเปียก (Wet Method) ผสมผงเคมีสร้างผลึก 1 ส่วนต่อน้ำ 1-2 ส่วน
 2. ระบบปั่นแห้ง (Dry Method) ผสมผงเคมีสร้างผลึก 2 ส่วนต่อน้ำ1 ส่วน 

เทผงสร้างผลึกที่ผสมแล้วลงบนพื้นที่จะปั่น ใช้เครื่องขัดพื้นรอบต่ำโดยใช้แผ่นขัดชนิดรอบสูง(UHS) ปั่นภายในพื้นที่ ประมาณ 1-2 ต.ร.ม.จนน้ำยาแห้งสนิท (น้ำหนักของเครื่องยิ่งมากยิ่งดี) ผิวของหินอ่อนก็จะเกิดเป็นผลึกใสแวววาวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด ความเงางามที่เกิดขึ้นสามารถทราบผลได้ด้วยเครื่องวัดความเงา

การบำรุงรักษาหลังจากสร้างผลึกแล้ว

การบำรุงรักษาประจำวัน

 • ดันฝุ่น
 • เช็ดประจำวัน (ด้วยน้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกลาง)
 • ปั่นเงา (ปั่นแห้ง)

การบำรุงรักษาประจำสัปดาห์

 • ปั่นเงาด้วยน้ำยาทำความสะอาดและปั่นเงาพื้น

การปั่นซ่อมบริเวณที่ผลึกสึกหรอ (การฟื้นฟูสภาพหิน)

 • ทําความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการขัดให้ปราศจากสิ่งสกปรก รวมทั้งผลิตภัณฑ์เคลือบเงาต่างๆ หลังจากนั้นแบ่งพื้นที่ที่ต้องการขัดเงาเป็นส่วนๆ ส่วนละประมาณ 40 ตารางฟุต คนน้ำยาสำหรับขัดพื้นหินอ่อนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ตักผลิตภัณฑ์ลงไปที่ส่วนกลางของพื้นที่ประมาณ ¼ ช้อน เติมน้ำสะอาดเล็กน้อย หลังจาก นั้นใช้แผ่นขัดสีแดงร่วมกับเครื่องขัดที่ความเร็วอยู่ระหว่าง 175 ถึง 300 รอบต่อนาที ขัดพื้น หากน้ำยาแห้งจนเกินไปให้เติมน้ำเล็กน้อย โดยให้ทยอยขัดทีละส่วนให้เหลื่อมทับกัน แล้วใช้ไม้ปาดน้ำ ปาดน้ำยาออกเพื่อดูว่าพื้นที่ขัดนั้นขึ้นเงาดีแล้ว จากนั้นจึงใช้เครื่องดูดน้ำยาออก แล้วล้างน้ำสะอาดซ้ำ ดูดน้ำออกอีกครั้ง ทิ้งให้แห้งแล้วปั่นเงาด้วยแผ่นขัดสีขาว