เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

นอกจากการคัดเลือกหินแกรนิตและหินอ่อนจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความต้องการของลูกค้าที่มีอย่างหลากหลาย จึงนำเข้าวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหิน เช่น อ่างล้างหน้า อ่างจากุชชี่ ซิงค์ล้างจาน ชักโครก ก๊อกน้ำ และสุขภัณฑ์อื่น ๆ ตลอดรวมทั้งผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากหินด้วย