ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เรขาคณิต ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้จัดหาหินธรรมชาติและนำเข้าหินชั้นนำทั้งภายในและต่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.  2558   

โดยได้เข้ามาควบรวมธุรกิจกับร้านวรินทร์พรหินอ่อน หินแกรนิต ที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ทางบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจหินอ่อน หินแกรนิต หินสังเคราะห์ หินขัด
ทรายล้าง 
จากเดิมที่เพียงแค่รับติดตั้งหินอ่อน หินแกรนิต เป็นการจำหน่ายหินอ่อน หินแกรนิตที่มีคุณภาพ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ