ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เรขาคณิต ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้จัดหาหินธรรมชาติและนำเข้าหินชั้นนำทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558   
โดยได้เข้ามาควบรวมธุรกิจกับร้านวรินทร์พรหินอ่อน หินแกรนิต ที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

ทางบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจหินอ่อน หินแกรนิต หินสังเคราะห์ หินขัด ทรายล้าง จากเดิมที่เพียงแค่รับติดตั้งหินอ่อน หินแกรนิต เป็นการจำหน่ายหินอ่อน หินแกรนิตที่มีคุณภาพ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ 

Visitors: 14,676