หินแกรนิต (Granite)

หินแกรนิต(Granite)

หินแกรนิต(Granite) เป็นหินอัคนีแทรกซอนซึ่งประกอบด้วย แร่เฟลด์สปาร์และแร่ควอตซ์  เป็นหินที่ไม่เป็นโพรงมีเนื้อแข็ง ทนทาน มีค่าความหนาแน่นสูง ไม่ยืดหยุ่นไม่ซึมซับน้ำและความชื้น หินแกรนิตมีลักษณะเด่นอีกอย่างของหินแกรนิตอยู่ที่ลวดลายและสีสันนั้นบนเนื้อหิน จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะภูมิประเทศและแร่ธาตุต้นกำเนิดที่มีอยู่มากใน บริเวณนั้นๆ เช่น สีเทา สีเขียว สีแดง ฯลฯ

หินแกรนิตมีความหนาแน่น หนัก และแข็งแรงทนทานต่อการขีดข่วน และทนทานต่อการผุกร่อนได้ดี ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว  ทำให้หินแกรนิตได้รับความนิยมนำไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้างอย่างแพร่หลาย

หินแกรนิตมีทั้งในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ  หินแกรนิตในประเทศจะมีคุณภาพดีและราคาไม่แพง เนื้อของหินจะแน่นไม่ค่อยเกิดการซึมน้ำ ส่วนใหญ่จะพบมากในจังหวัดตาก ส่วนหินแกรนิตจากต่างประเทศจะมาจากแอฟริกา, ออสเตรเลีย, สเปน, อิตาลี, บราซิล, อินเดีย, จีน และเวียดนาม แต่ที่นิยมมากจะเป็นหินแกรนิตดำแอฟริกาและหินแกรนิตแดงแอฟริกาเพราะเนื้อหิน จะมีเนื้อแน่นและแข็งแรง

ประโยชน์ใช้สอยของหินแกรนิต  เป็นที่นิยมใช้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ความต้องการใช้หินแกรนิตจะเป็นลักษณะของการสร้างความงดงาม หรูหราให้แก่ที่พักอาศัย, บริษัทห้างร้าน, โรงแรมและสถานที่ต่าง ๆ  จะประดับตกแต่งอาคารสถานที่ต่าง ๆ ด้วยหินแกรนิตเป็นส่วนใหญ่ โดยนำมาตกแต่งไม่ว่าจะนำมาปูพื้นอาคาร, ปูผนัง, ทำขั้นบันได, ทำเคาน์เตอร์ครัว, เคาน์เตอร์ห้องน้ำ เป็นต้น