เกี่ยวกับเรา


  • บริษัท เรขาคณิต ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้จัดหาหินธรรมชาติและนำเข้าหินชั้นนำทั้งภายในและต่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยได้เข้ามาควบรวมธุรกิจกับร้านวรินทร์พรหินอ่อน หินแกรนิต ...

  • ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้าน หินแกรนิตและหินอ่อนมายาวนานกว่า 14 ปี บริษัทเรขาคณิต ดีไซน์จำกัด ได้สรรหาและผลิตสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่สมเหตุสมผล ประกอบกับการบริการอ...

  • นอกจากการคัดเลือกหินแกรนิตและหินอ่อนจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความต้องการของลูกค้าที่มีอย่างหลากหลาย จึงนำเข้าวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่...

  • บริษัท เรขาคณิต ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายอ่อนและหินแกรนิตที่มีคุณภาพ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งยังจัดหาและติดตั้งหินธรรมชาติและ หินเทียมให้กับหลายโครงการ อาทิเช่น ที่ทำการ...